— Han behöver verkligen en talskrivare, alternativt dra ner på de rusdrycker som begränsar honom. Vi har hört samma mantran från honom i flera år nu och det blir tröttsamt när han aldrig presenterar något av substans