Kamprapport: Valarbete på landsbygden i Kungälvs kommun

Lördagen den 1 september tog tre medlemmar ur Kampgrupp 205 en biltur på landsbygden utanför Kungälv och delade ut omkring 700 valfoldrar.