Nordiska motståndsrörelsen är alltid i behov av ekonomiskt stöd. Organisationen drivs ideellt och erhåller inga statliga bidrag. Du som enskild individ kan göra stor skillnad genom att stödja oss. Se det som en investering i en ljusare framtid!